Bureau 21punt8


Tot op heden werkte ik in mijn arbeidzame leven vanuit een bepaalde functie of beroepsomschrijving. Op een gegeven moment realiseerde ik mij dat ik meer vanuit mijzelf als persoon wil werken, mijn levenservaring, kennis, verworvenheden en competenties wil aanwenden in mijn arbeidzame leven. Daar waar nodig te mogen begeleiden bij een van de vele facetten die een mens tegenkomt op zijn levensloop.

Mijn kostbare levenservaring en mijn bagage horen immers ook bij mij en waarom zou ik die niet inzetten?

Woorden als vertrouwenspersoon, jeugdcoach, pensioenadviseur, verliescoach, verzekeringsadviseur, werkgeverscoach, werknemerscoach, gastheer bij het Toon Hermans Huis Parkstad en gids vormden en vormen de basis van mijn gedachten.

Ik ben bijzonder trots dat Bureau 21punt8 vergunning heeft gekregen om als pensioenadviseur, coach, verzekeringsadviseur en vertrouwenspersoon een bijdrage te mogen leveren aan de begeleiding bij een van de vele facetten die een mens tegenkomt op zijn levensloop.